Schedule

02.22

John Zorn

Stone

02.26

Chris Potter Underground

A Trane, Berlin

02.27

Chris Potter Underground

Jazz Federation, Hamburg

03.01

Chris Potter Underground

Porgy and Bess, Vienna

03.02

Chris Potter Underground

JAZZIT, Salzburg

03.03

Chris Potter Underground

De Spot, Middleburg

03.04

Chris Potter Underground

LUX Nijmegen,

03.06

Chris Potter Underground

Jazz Dock, Prague

03.07

Chris Potter Underground

New Morning, Paris

Full Schedule

Projects

Dan Weiss Trio

  • Dan Weiss (drums)
  • Jacob Sacks (piano)
  • Thomas Morgan (bass)

Dan Weiss Solo Drumset

  • Dan Weiss (drums)

Dan Weiss / Ari Hoenig Duo

Dan Weiss / Miles Okazaki Duo